Advies

Risicoadvies op maat voor particulieren

Aansprakelijkheid particulier

Stel, u laat een glas wijn over het tapijt van de buren vallen. Of uw zoontje fietst per ongeluk een voetganger omver. Bent u hiervoor particulier aansprakelijk, dan kunnen de kosten – vooral bij letselschade – hoog oplopen. De aansprakelijkheidsverzekering vergoedt de schade aan anderen. Wel zo’n fijn idee!

 • Vergoedt de schade – ook letselschade – aan anderen.
 • Verzekert u en uw partner en kinderen, ook als die voor studie uitwonend zijn.
 • Dekking tot maximaal € 2.500.000,-
 • Overal ter wereld verzekerd
 • Geen eigen risico

Opstal en inboedel

Bent u op zoek naar een complete verzekering voor uw inboedel en/of woonhuis? Met onze inboedelverzekering zit u goed voor uw huis. Voor uw woonhuis kunt u de opstalverzekering uitbreiden met onze inboedelverzekering.

Complete all-risks verzekering voor uw woonhuis en/of voor de inboedel van uw huis:

 • Kies voor een inboedel en/of opstalverzekering.
 • Vergoedt schade door o.a. brand, inbraak, waterschade en extreem weer.
 • Kosten van opruimen en vervangende woonruimte vergoed.

Motorrijtuigen

Uw motorrijtuigen dienen goed verzekerd te zijn. Niet alleen door de verplichte WAM-dekking voor vergoeding van schade die aan een ander wordt toegebracht, maar ook door een cascoverzekering voor de schade aan het eigen motorrijtuig. De Motorrijtuigenverzekering is dan een prima oplossing.

Dekkingen:

 • Beperkt casco: dekking voor diefstal en schade door, ruitbreuk, brand, hagel en loslopende dieren.
 • Volledig casco: zelfde als beperkt casco, maar uitgebreid met dekking voor schade door eigen schuld en vandalisme.
  Samen met een WA-dekking, noemen we dit ook wel een
   all-risk dekking. 
 • Rechtsbijstand motorrijtuigen: dekking voor conflicten rondom het bezit en/of het gebruik van een motorrijtuig.
  Gespecialiseerde juristen helpen u eventuele schade te verhalen op de tegenpartij.
   
 • Schadeverzekering inzittenden: dekking voor letselschade en schade aan of verlies van de eigendommen van de inzittenden van het voertuig. 

Rechtsbijstand

Een rechtsbijstandsverzekering is een verzekering die de verzekeringnemer bijstaat in het rechtsverkeer, onder vele voorwaarden,
waaronder een aantal uitsluitingen, welke opgenomen zijn in een overeenkomst met een verzekeringsmaatschappij. Die voorwaarden staan bekend als “de kleine lettertjes” van de polis. Populair gesteld is het een verzekering van ondersteuning door advocaten of juristen bij geschillen.
In de praktijk komt dat maar zelden voor en zijn het voornamelijk juridisch geschoolde medewerkers die de zaken behandelen. Vroeger werd door de verzekeringsadviseur zo’n verzekering vooral verkocht in combinatie met autoverzekeringen. Door het toegenomen claimbewustzijn in de richting van het Amerikaans recht en het steeds weer verder afnemen van de door de overheid gefinancierde rechtshulp ziet de burger zich tegenwoordig steeds meer genoodzaakt zich voor rechtsbijstand te verzekeren.

De rechtshulp van vakbonden strekt zich voornamelijk uit tot de sfeer van het werk en dat biedt voor velen te weinig zekerheid. De rechtsbijstandverzekering kan op diverse wijzen voorzien in juridische hulp.

Natura

De rechtsbijstandsverzekeraar heeft advocaten en/of andere juristen in dienst, die de zaak voor de verzekerde behandelen. Zo nodig voeren zij rechtszaken.

Geld

De verzekeraar stelt een bedrag beschikbaar waarvoor de verzekerde een advocaat naar keuze zijn zaken kan laten behartigen.

Reis

Onbezorgd genieten van uw welverdiende vakantie met de reisverzekering. U weet dat het goed zit. En als u toch hulp nodig heeft staan wij dag en nacht voor u klaar. Kies voor de Doorlopende Reisverzekering of Kortlopende Reisverzekering.

De Kortlopende Reisverzekering sluit u af voor 1 reis. Gaat u vaker per jaar op vakantie? Dan is de Doorlopende Reisverzekering vaak voordeliger voor u. U kunt dan kiezen uit een maximaal aaneengesloten reisduur van 60, 180 of 365 dagen. Gaat u nooit langer dan 60 dagen achter elkaar op vakantie? Dan betaalt u minder premie.

Onze Reisverzekeringen zijn flexibel en stelt u zelf samen

U kunt bijvoorbeeld Winter- en onderwatersport meeverzekeren. En u kunt uw bagage makkelijk meeverzekeren.

Heeft u interesse in een Annuleringsverzekering? Onze Kortlopende Reisverzekering en Doorlopende Reisverzekering kunt u eenvoudig uitbreiden met annulering.

Ga naar de download pagina voor het aanvraagformulier kortlopende reis.

Arbeidsongeschiktheid

Advies inkomensverzekeringen individueel en collectief

Hebt u interesse in een arbeidsongeschiktheidsverzekering of collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering, dan kunt u een afspraak maken voor een gratis (telefonisch) oriëntatiegesprek bij Van Graas Assurantien. U kunt daarin aangeven wat uw specifieke wensen en behoeften zijn. U bepaalt daarna zelf of u kiest voor een betaald adviestraject. Wilt u een advies, dan bepaalt u samen met uw adviseur welke vorm het beste aansluit bij uw situatie.

Arbeidsongeschiktheidsadvies individueel

ZZP of DGA. Bedrijfsmatig zijn de kosten van advies uiteraard als bedrijfskosten te boeken. Een ZZP-er of een DGA kan de kosten normaliter als bedrijfskosten opgeven. Daarmee zijn praktisch de advieskosten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering fiscaal aftrekbaar geworden.

 

21% BTW of 21% assurantiebelasting. Wees er bij schadeverzekeringen wel op attent op het verschil tussen BTW 21% en Assurantiebelasting 21%. De eerste is wel verrekenbaar en de tweede niet. Zorgvuldig overleg vooraf bij het aangaan van een dienstverleningscontract bij schadeverzekeringen kan financieel dus een flink voordeel opleveren.

 

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is een complex product. Zodoende zijn er weinig mogelijkheden om rechtstreeks bij een verzekeringsmaatschappij, zonder adviseur, een polis af te sluiten. Van Graas Assurantien geeft u graag vrijblijvend advies. Een eerste oriëntatiegesprek is gratis.

Prijs advies

Het eerste oriënterende vrijblijvende gesprek is te aller tijden gratis.
De prijs van een totaal advies ligt op € 650-. Daar wordt een adviesrapport voor gemaakt en gesprekken gevoerd. Daarna volgt een vergelijking tussen de verzekeraars op prijs en voorwaarden. Aansluitend komt er nog een medisch traject en controle opmaak polis door de verzekeraar. Telt u de tijd op, en houdt u rekening met een redelijk uurtarief, dan is de prijs snel duidelijk. Wijkt een adviseur sterk af van deze prijs; vraag dan even naar de reden. In hoeverre deze advieskosten arbeidsongeschiktheidsverzekering fiscaal aftrekbaar zijn, hangt af van uw persoonlijke situatie.

 

Na jaar 1 zullen er kosten over full service beheer in rekening worden gebracht. Deze kosten bedragen € 25,- per maand exclusief 21% assurantiebelasting netto tarieven op schadeverzekeringen.

 

Dit full service abonnement kunt u in combinatie met uw overige particuliere verzekeringen sluiten waardoor uw voordeel wordt vergroot.

Wat kunt u van ons verwachten:

 • Het doornemen van de adviessamenvatting met eventueel bijbehorende documentatie
 • Het geven van een aantal mogelijkheden om aan uw wensen te voldoen
 • Het aan u uitleggen van de voor- en nadelen van de verschillende mogelijkheden. Wij zullen hier, waar mogelijk, verschillende producten en/of maatschappijen aandragen.

Wat verwachten wij van u:

 • Het zo volledig mogelijk aangeven van uw wensen
 • Samen met de adviseur de adviessamenvatting doornemen

Bemiddeling

Hierbij verzorgt Van Graas Assurantien de aanvraag richting de verzekeraars en controleren wij de offertes en polissen op juistheid, waarna de adviseur deze met u doorneemt.

Na uw goedkeuring verzorgen wij:

 • De aanvra(a)g(en) bij de verzekeringsmaatschappij
 • De controle en begeleiding technische en medische acceptatie
 • Alternatieven in verband met medische acceptatie
 • De controle op de teruggekoppelde stukken (polis en premie)

Wat verwachten wij van u:

 • Het aanleveren van alle documenten welke benodigd zijn voor de arbeidsongeschiktheidsaanvraag

 

Beheer

Ook na afronding van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering kan het zijn dat u vragen heeft. Met deze vragen kunt u te aller tijden bij ons terecht. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat er wijzigingen plaatsvinden in uw persoonlijke situatie welke van invloed zijn op uw verzekering. Ook hebben wij de zorgplicht uw polis jaarlijks te controleren en te toetsen aan de hand van uw financiële situatie.

Wat kunt u van ons verwachten:

 • Het verzorgen van de administratie van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering
 • Periodieke check op uw polisdekking in relatie tot uw persoonlijke omstandigheden
 • Behandeling van vragen gedurende de looptijd
 • U op de hoogte houden van ontwikkelingen in de markt. Elke drie jaar doen wij een marktscan op product, voorwaarden en/of tariefswijzigingen
 • Begeleiding en interventie schadebehandeling

Wat verwachten wij van u:

 • Het tijdig doorgeven van wijzigingen in uw persoonlijke situatie

 

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen collectief ofwel ziekteverzuim collectief ten behoeve van het personeel

Het eerste oriëntatiegesprek(ken) is bij Van Graas Assurantien altijd gratis.

Het opbouwen van een relatie kost nou eenmaal tijd.

Het is mogelijk om collectieve arbeidsongeschiktheidspolissen af te sluiten op basis van provisie, dit ligt doorgaans op 5 tot 10% van de premie (exclusief assurantiebelasting 21%).

Daarnaast is het ook mogelijk om de polis af te sluiten op basis van declarabele uren.

Bij de polis op basis van declarabele uren gelden onderstaande tarieven:

 • € 120,- per uur exclusief 21% assurantiebelasting voor: inventarisatie, advisering en bemiddeling
 • € 60,- per uur exclusief 21% assurantiebelasting voor: het doorvoeren van administratieve wijzigingen

Risicoadvies op maat voor organisaties

Aansprakelijkheid zakelijk

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is een belangrijke verzekering voor uw bedrijf. Tijdens uw werkzaamheden kunt u altijd schade veroorzaken aan andermans spullen of aan anderen zelf. Soms vallen de kosten mee. Maar bij een letselschade (bijvoorbeeld schade aan het lichaam van iemand anders) kunnen de kosten snel oplopen. De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is puur voor schade van of aan anderen. De schade die u zelf heeft, wordt niet vergoed.

 

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking tegen claims wanneer u schade veroorzaakt bij of aan een ander. De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering vergoedt ook de kosten als gevolg van een schade wanneer deze gemaakt zijn door uw medewerkers of uitzendkrachten.

 

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering beschermt u als u aansprakelijk gesteld wordt voor:

 • verwonding van personen
 • schade aan andermans spullen
 • schade door een gebrek in een product
 • gevolgschade
 • schade die werknemers elkaar toebrengen of oplopen
 • milieuschade die plotseling of door een incident ontstaat

 

Ook vergoedt deze verzekering de maatregelen om verdere schade te voorkomen of te beperken.

Brandverzekering(en)

Een brandverzekering is in Nederland een verzamelnaam voor diverse verzekeringen van woningen en andere gebouwen en de roerende zaken die zich hierin bevinden. Dit artikel omschrijft de algemene aspecten die voor alle brandverzekeringen van toepassing zijn. Uitgebreid De meeste brandverzekeringen verzekeren tegenwoordig minimaal de uitgebreide dekking. De uitgebreide dekking biedt dekking tegen:

 • Brand
 • blussen van brand
 • Blikseminslag
 • Ontploffing
 • Luchtvaartuigen
 • Storm,
 • sneeuwbelasting en neerslag
 • Diefstal uit woning zonder sporen van braak
 • Diefstal uit bijgebouwen of na braak Braakschade
 • Gewelddadige beroving en afpersing
 • Vandalisme na binnendringen
 • Aanrijding, aanvaring en afvallende/uitvloeiende lading
 • Omvallen van of aanraken door kranen en heistellingen
 • Schade door binnengedrongen regen, sneeuw, hagel of (smelt)water
 • Uit leidingen en installaties ontsnapt water/stoom na defect
 • Waterschade door defect aquarium en aan de inhoud (vissen, planten e.d.) daarvan
 • Olielekkage Rook en roet uit verwarmingsinstallaties
 • Plunderingen, rellen en relletjes Inhoud van koelkast/diepvriezer door defect of stroomuitval
 • Schade door glasscherven Neerstortende antennes

 

Extra uitgebreid
De extra uitgebreide dekking is voor verzekeringen de standaard. De extra uitgebreide dekking biedt dekking tegen alle bij ‘uitgebreid’ genoemde schadeoorzaken en daarnaast voor:

 • Schroeien
 • Zengen
 • Smelten
 • Inductie

 

Alle van buiten komende onheilen
Tegenwoordig bieden de meeste verzekeraars ook een dekking tegen ‘alle van buiten komende onheilen’ aan. Deze dekking biedt dekking voor alle schades, mits van buitenaf inwerkend. Schades die zijn veroorzaakt door een eigenschap of gebrek van een zaak zijn niet gedekt.

Motorrijtuigen

Uw motorrijtuigen dienen goed verzekerd te zijn. Niet alleen door de verplichte WAM-dekking voor vergoeding van schade die aan een ander wordt toegebracht, maar ook door een cascoverzekering voor de schade aan het eigen motorrijtuig. De Motorrijtuigenverzekering is dan een prima oplossing. 


Dekkingen:

Een WA-verzekering (wettelijke aansprakelijkheid) is verplicht voor elk voertuig. U kunt uw verzekering uitbreiden met de volgende dekkingen: 

 • Beperkt casco: dekking voor diefstal en schade door, ruitbreuk, brand, hagel en loslopende dieren. 
 • Volledig casco: zelfde als beperkt casco, maar uitgebreid met dekking voor schade door eigen schuld en vandalisme. Samen met een WA-dekking, noemen we dit ook wel een all-risk dekking. 
 • Rechtsbijstand motorrijtuigen: dekking voor conflicten rondom het bezit en/of het gebruik van een motorrijtuig. Gespecialiseerde juristen helpen u eventuele schade te verhalen op de tegenpartij. 
 • Schadeverzekering inzittenden: dekking voor letselschade en schade aan of verlies van de eigendommen van de inzittenden van het voertuig. 

Rechtsbijstand

Een rechtsbijstandsverzekering is een verzekering die de verzekeringnemer bijstaat in het rechtsverkeer, onder vele voorwaarden, waaronder een aantal uitsluitingen, welke opgenomen zijn in een overeenkomst met een verzekeringsmaatschappij. Die voorwaarden staan bekend als “de kleine lettertjes” van de polis. Populair gesteld is het een verzekering van ondersteuning door advocaten of juristen bij geschillen. In de praktijk komt dat maar zelden voor en zijn het voornamelijk juridisch geschoolde medewerkers die de zaken behandelen. Vroeger werd door de verzekeringsadviseur zo’n verzekering vooral verkocht in combinatie met autoverzekeringen. Door het toegenomen claimbewustzijn in de richting van het Amerikaans recht en het steeds weer verder afnemen van de door de overheid gefinancierde rechtshulp ziet de burger zich tegenwoordig steeds meer genoodzaakt zich voor rechtsbijstand te verzekeren.De rechtshulp van vakbonden strekt zich voornamelijk uit tot de sfeer van het werk en dat biedt voor velen te weinig zekerheid. De rechtsbijstandverzekering kan op diverse wijzen voorzien in juridische hulp.

 

Natura
De rechtsbijstandsverzekeraar heeft advocaten en/of andere juristen in dienst, die de zaak voor de verzekerde behandelen. Zo nodig voeren zij rechtszaken.

 

Geld
De verzekeraar stelt een bedrag beschikbaar waarvoor de verzekerde een advocaat naar keuze zijn zaken kan laten behartigen.

Transport

Een transportverzekering is een algemene benaming voor allerlei soorten verzekeringen die samenhangen met de risico’s van transport en reizen. Een transportverzekering is een schadeverzekering. Transportverzekeringen zijn voornamelijk allerlei verzekeringen die samenhangen met het professionele transport, zoals de verzekering van schepen, lading en aansprakelijkheid van de vervoerder.

 

Gebouw van de Lloyd’s of London, een belangrijke verzekeringsmaatschappij voor transportverzekeringen Door het internationale karakter van transportverzekeringen zijn vaak de bepalingen in de Engelse wet of Engelse verzekeringen bepalend voor de Nederlandse verzekeringen

Techniek

Gebruikt u heftrucks, shovels, aggregaten of ander werkmaterieel? Dan weet u dat schade door werkmaterieel grote gevolgen kan hebben. Omdat schade of reparatie u veel geld kan kosten. Met onze Werkmaterieelverzekering bent u goed verzekerd.

 

Onze Werkmaterieelverzekering verzekert u standaard voor wettelijke aansprakelijkheid (WA). Volgens de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM) moet de eigenaar al zijn motorrijtuigen verzekeren voor aansprakelijkheid. De WAM maakt geen verschil tussen de openbare weg of een privéterrein. U moet dus overal verzekerd zijn voor WA. Voor de wet is een motorrijtuig een voertuig of machine die zichzelf motorisch kan voortbewegen. En een aandrijving op de wielen heeft. Voorbeelden van voertuigen die onder de WAM vallen: elektrische handpallettruck, vorkheftruck, shovel, minigraafmachine en een mobiele kraan. U kunt uw Werkmaterieel verzekering ook uitbreiden met de Cascoverzekering, Ondergrondse schade dekking, Bestaande eigendommen dekking en Schadeverzekering voor inzittenden. Gebruikt u heftrucks, shovels, aggregaten of ander werkmaterieel? Dan weet u dat schade door werkmaterieel grote gevolgen kan hebben. Omdat schade of reparatie u veel geld kan kosten. Met onze Werkmaterieelverzekering bent u goed verzekerd.

 

Een machinebreukverzekering of machineschadeverzekering is een verzekering die allerlei soorten bedrijfsmatig gebruikte machines dekt tegen alle zogenoemde van buiten komende oorzaken en bovendien tegen het eigen gebrek van de machine, indien door een van deze oorzaken materiële schade ontstaat. Normaliter sluit de verzekering aan op een eenvoudige brandverzekering, waardoor in het algemeen de risico’s van brand, blikseminslag, ontploffing en vliegtuigschade zijn uitgesloten.

Cyber

Bedrijfsschade, informatiediefstal en imagoschade. De 3 grootste cyberrisico’s voor uw bedrijf en voor uw klanten. De afgelopen 2 jaar liep 32% van de bedrijven wereldwijd dit soort schade op. Hebt u uw risico’s goed in beeld? En hoe goed hebt u uw geld, vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens beschermd?

 

Uw beveiliging
Cybercriminaliteit is online diefstal. Van geld, vertrouwelijke informatie of persoonsgegevens, van uzelf of van uw klanten.

 

Als u uw beveiliging niet op orde hebt, is een cybercrimineel zo bij u binnen! Met een actuele virusscanner en een goede firewall houdt u de meeste aanvallen van hackers, computervirussen, spyware en ransomware tegen. En vergeet u ook de apps op uw smartphone niet te beveiligen?

Krediet

Een kredietverzekering biedt meer zekerheid als uw afnemers niet kunnen betalen (niet als ze dat niet willen). Ook biedt een kredietverzekering praktische ondersteuning als u de kredietwaardigheid van uw afnemers wilt beoordelen. Bijkomend voordeel is dat kredietmaatschappijen verzekerden vaak toegang geven tot hun database met daarin tientallen miljoenen bedrijven. Wanneer is een kredietverzekering zinvol? Een kredietverzekering is zinvol als: er veel debiteurenverliezen geleden worden; de gemiddelde debiteurentermijn boven de 45 dagen ligt; er sprake is van export; er veel wisselende debiteuren zijn; er grote debiteuren zijn die bij insolvabiliteit uw bedrijf mee kunnen trekken; er behoefte is aan meer liquiditeit (verzekerde debiteuren zijn beter en goedkoper te financieren). Voor vrijwel iedere vorm van kredietverzekering geldt dat het extra administratie met zich meebrengt. Dit betekent dat u tijd en energie moet vrijmaken om de kredietverzekering administratief te verwerken en te beheren.

 

Een kredietverzekering staat niet gelijk aan creditmanagement, maar kredietverzekeringen kunnen een middel zijn binnen het creditmanagement. Ondernemingen ontkomen er niet aan om in meer of mindere mate een creditmanagementproces in te richten. Na facturatie moeten openstaande posten worden bewaakt en opgevolgd. Kredietverzekering Een kredietverzekering biedt meer zekerheid als uw afnemers niet kunnen betalen (niet als ze dat niet willen). Ook biedt een kredietverzekering praktische ondersteuning als u de kredietwaardigheid van uw afnemers wilt beoordelen. Bijkomend voordeel is dat kredietmaatschappijen verzekerden vaak toegang geven tot hun database met daarin tientallen miljoenen bedrijven.

 

Wanneer is een kredietverzekering zinvol? Een kredietverzekering is zinvol als: er veel debiteurenverliezen geleden worden; de gemiddelde debiteurentermijn boven de 45 dagen ligt; er sprake is van export; er veel wisselende debiteuren zijn; er grote debiteuren zijn die bij insolvabiliteit uw bedrijf mee kunnen trekken; er behoefte is aan meer liquiditeit (verzekerde debiteuren zijn beter en goedkoper te financieren). Voor vrijwel iedere vorm van kredietverzekering geldt dat het extra administratie met zich meebrengt. Dit betekent dat u tijd en energie moet vrijmaken om de kredietverzekering administratief te verwerken en te beheren. Een kredietverzekering staat niet gelijk aan creditmanagement, maar kredietverzekeringen kunnen een middel zijn binnen het creditmanagement.

 

Ondernemingen ontkomen er niet aan om in meer of mindere mate een creditmanagementproces in te richten. Na facturatie moeten openstaande posten worden bewaakt en opgevolgd.

Serviceabonnementen Van Graas Assurantiën

Aansprakelijkheid particulier

Hebt u ook het idee dat uw tussenpersoon of verzekeringsmaatschappij u adviseert om er zelf beter van te worden? Op verzekeringsgebied bieden wij u daarom nu ons unieke Service Abonnement Verzekeringen aan. Tegen een vast maandtarief, bieden wij u uw verzekeringspakket “netto” aan. Dit betekent dat de provisie, die in de premie verstopt zit, eruit gehaald wordt en u de laagst mogelijke premie betaald.

 

Wat betekent het abonnement voor u?

 • De provisie wordt uit uw bestaande polissen gehaald
 • U gaat tussen de 20-28% minder aan verzekeringspremie betalen
 • Er is voor de adviseur geen ‘financiële prikkel’ om meer aan u te ‘verkopen’
 • We gaan nieuwe afspraken maken, vastleggen èn nakomen
 • Premies zullen in de toekomst verder dalen i.v.m. onze onderhandelingspositie
 • Proactief beheer van uw schadeverzekeringen
 • U krijgt ècht onafhankelijk advies
 • Wij gaan meer voor ú doen!

 

Actief beheer van uw verzekeringen

Onderdeel van het Service Abonnement Verzekeringen is het periodieke updategesprek. Dit vindt in de regel om de 2 jaar kosteloos plaats. Indien gewenst heeft u echter ook de mogelijkheid om dit vaker te doen. Hier kunnen aanvullende kosten voor in rekening gebracht worden.

 

Tijdens het periodieke updategesprek worden o.a. de volgende zaken doorgenomen:

 • Uw huidige klantprofiel, wat is uw persoonlijke situatie op dit moment
 • Relevante wet- en regelgeving welke van invloed kunnen zijn op uw huidige situatie
 • Preventieve risico’s welke mogelijk nog niet gedekt zijn
 • Nieuwe verzekeringen en producten die wellicht relevant zijn
 • Uw draagkracht

 

Abonnementsvormen

Basis:

€12,50 per maand exclusief 21% assurantiebelasting

MKB tarief € 25,- per maand exclusief 21% assurantiebelasting

tot € 250.000,- omzet per jaar *1

 • Digitale polismap
 • U krijgt toegang tot uw eigen online polismap. Dat schept orde en u kunt op ieder gewenst moment zien hoe en waarvoor u verzekerd bent
 • Wijzigingen doorvoeren en schade meldingen
 • Advisering schadeverzekeringen
 • Wij onderzoeken of uw schadeverzekeringen nog aansluiten bij uw persoonlijke en financiële situatie, zodat u altijd goed en up-to-date uw risico’s heeft afgedekt
 • Min. elke 2 jaar een onderhoudsgesprek en/of bezoek
 • Opmaak nieuwe polissen
 • Alle binnengekomen polissen controleren
 • Opzegservice
 • Schadeafwikkeling en -begeleiding
 • Verwerking mutaties op uw schadepakket
 • Alle voorkomende mutaties worden door ons verwerkt en doorgegeven aan de verzekeringsmaatschappijen
 • Digitale nieuwsbrief
 • Maximaal 1 auto in dekking
 • Kortom wij nemen u al het werk uit handen

 

Premium:

€ 17,50 per maand exclusief 21% assurantiebelasting

MKB tarief € 35,- per maand exclusief 21% assurantiebelasting

tot € 250.000,- omzet per jaar

Alle dienstverlening van het hierboven genoemde Basis abonnement aangevuld met:

 • Ieder jaar een onderhoudsgesprek en/of bezoek
 • Extra schadeservice; mogelijk aansprakelijke tegenpartij aansprakelijk stellen
 • Prioriteit systeem, zodat u altijd voorrang krijgt in behandeling van uw vragen ten opzicht van onze klanten met een basis abonnement
 • Auto(bespaar)scan
 • Wij houden de markt in de gaten en berekenen jaarlijks en/of bij wijzigingen of we u een goedkoper alternatief kunnen aanbieden
 • Maximaal 2 auto’s in dekking

 

Full Service:

€ 25,- per maand exclusief 21% assurantiebelasting

MKB tarief € 50,- per maand exclusief 21% assurantiebelasting

tot € 250.000,- omzet per jaar

Alle dienstverlening van het hierboven genoemde Basis en Premium abonnement aangevuld met:

 • Twee keer per jaar krijgt u desgewenst bezoek van onze verzekeringsadviseur
 • Nazorg arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
 • Regelmatig controleren of het product nog steeds past bij uw persoonlijke (financiële) situatie en wensen
 • Regelmatig vergelijken of er vernieuwde producten zijn die mogelijk beter bij uw (persoonlijke) situatie passen
 • Uw belangen behartigen wanneer het tussen u en de bank of verzekeraar misgaat
 • Wij nemen elk jaar contact met u op om te kijken of uw verzekeringspakket nog aansluit bij uw huidige situatie
 • Desgewenst kunt u uw belastingaangifte met ons delen
 • Maximaal 3 auto’s

*1 Bij zakelijke klanten met omzet boven € 250.000,- zijn de service abonnementen/service level agreements, maatwerk.

Wat kunnen we voor je betekenen?
Stel hier je vraag of geef een wijziging door